Postup realizácie

Pri riešení Vášho schodiska nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár na našej stránke, alebo osobne v našej kancelárií. Vypočujeme si Vaše predstavy, očakávania a navrhneme riešenia, na ktoré Vám vypracujeme cenovú ponuku. Na to, aby ste získali cenovú ponuku nás nemusíte osobne navštíviť, môžete využiť formulár na našich stránkach.

Potom ako si vyberiete prevedenie schodiska a akceptujete cenovú ponuku, spíšeme s Vami záväznú objednávku, v ktorej sa špecifikujú doplnky schodiska do objednávky. Po presnom zameraní na mieste Vám vypracujeme 3D otočnú vizualizáciu schodiska, ktorú si budete môcť pozrieť zo všetkých strán, otáčať ňou, či približovať na detaily. Až potom, ako vizualizáciu schodiska odsúhlasíte zaradíme zákazku do výroby.

Nakoľko disponujeme najmodernejšou technológiou, takmer všetky diely schodiska sú vyrábané na CNC obrábacom centre, ktoré zaručuje maximálnu presnosť pri výrobe. Následne vyrobené diely skontrolujeme, v prípade potreby niektoré zostavy kontrolne zosadíme. Potom všetky diely pripravíme na povrchovú úpravu. Dokonale ich vybrúsime a podľa výberu zákazníka spravíme konečnú povrchovú úpravu. Takto dokončené schodisko Vám privezieme a namontujeme.