Verejné obstarávanie

Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom (ako výsledok verejného obstarávania) vrátane povinných príloh a dodatkov.

Zmluva o dielo_Fraňo_Gregor_Profil.pdf

Zmluva o dielo_Fraňo_Centroglob_Profil.pdf

Zmluva o dielo_Fraňo_Tekma_Profil.pdf