Vzory

Ohýbané prvky

Ohýbané prvky

Ohýbať drevo fascinovalo drevárskych majstrov, ale aj bežných ĺudí od nepamäti. V začiatkoch našej výroby sme si uvedomili, že bez zvládnutia technológie ohýbania dreva, nebude možné vyrábať zložitejšie tvary a schodiská. Keďže sme chceli dokázať splniť požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov, museli sme zvládnuť aj túto technológiu. Zobrali sme to ako výzvu a od prvých pokusov sme sa dopracovali ku dnešnému spôsobu ohýbania dreva, ktorým sme doteraz zvládli každú požiadavku.

Ohýbaný prvok môže umocniť dojem zo schodiska či zábradlia, a prispieva k jeho vyššej úžitkovej a umeleckej hodnote. Treba však rozlišovať či sa jedná o prvky celoohýbane, ktoré sú v jednom kuse v celej dĺžke, alebo sa jedná o vložene ohýbané prvky(ohybníky), ktoré sú len vložené medzi rovné kusy a sú tak vidieť a cítiť spoje, čo uberá na elegancii.

Galéria ohýbaných schodov