Vzory

Osvetlenie

Osvetlenie

Ďalšou výzvou pre nás bolo spraviť schodisko bezpečným aj potme, bez toho, aby sme mu ubrali na elegancii. Nechceli sme osvetlenie riešiť jednoducho, použitím bodových svietidiel, ktoré sú umiestnené v stene, prípadne v bočnici. Tento spôsob neriešil nasvietenie každého stupňa, keďže svetlá boli umiestnené približne na každý tretí - štvrtý stupeň. Navyše tak vrhali tieň na zvyšné stupne a niekedy nepríjemne svietili do očí. Tiež sa svetlá značne zahrievali, čo nie je vhodné na umiestnenie do dreva.

Preto sme vyvinuli náš vlastný systém podsvietenia stupňov použitím LED technológie. Podarilo sa nám svietidlo umiestniť do spodnej časti stupňa, tak aby nesvietilo svetlo do očí a nasvecovalo každý stupeň, a zároveň aby sme neoslabili nosnosť stupňa. Tým, že je svietidlo zapustené v drážke, opticky neprekáža a nevidíte ani žiadnu kabeláž, keďže všetky káble sú ukryté v schodisku. Tým je podsvietenie jednoducho inštalovateľné v každom dome a v podstate je potrebná len elektrická prípojka, na ktorú sa schodisko pripojí. Celé posvietenie je napájané 12V, čiže bezpečným napätím a LED svietidla vyrábajú studené svetlo, takže nehrozí riziko požiaru ani úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlá si môžete vybrať v rôznych farbách a tiež v studenobielej či teplobielej farbe. Pri umiestnení schodiska v obývacej časti domu, veľakrát zákazníci schodisko používať aj ako doplnkové osvetlenie na jemné doladenie atmosféry domu.