Materiály

Buk

Galéria bukových schodov

Výskyt a charakteristika

Buk lesný-Fagus sylvatica je najviac zastúpená listnatá drevina v slovenských lesoch. Na Slovensku je drevinou vysokých a stredných hôr. Momentálne zastúpenie buka v lesoch Slovenska je 31,8 %

Opis a vlastnosti

Buk patrí k stredne ťažkým a tvrdým drevinám. Jeho drevo je ružovkastej farby, tvrdé, ťažké a málo pružné. Pre vysoký obsah lignínu sa zahriatím dá dobre tvarovať. Drevo je pleťovo ružové, mahagónovo červené, ak je parené, jadro nie je normálne zreteľne odlíšené, charakteristické častým výskytom nepravého jadra. Parené sa dobre ohýba.

Použitie

Bukové drevo je významná surovina pre mechanické spracovanie. Z najkvalitnejších sortimentov bukového dreva sa vyrábajú dyhy pre dekoratívne účely na výrobu nábytku a interiérové účely. Ako lepené drevo sa využíva na výrobu interiérových nábytkov, schodísk atď. Je významnou a dominantnou surovinou pre slovenský celulózo-papierenský priemysel na výrobu papiera.