Materiály

Dub

Výskyt a charakteristika

Dub letný - Quercus robur/ dub zimný- Quercus petraea je dlhoveký, pomaly rastúci strom, výnimočne aj krík s tvrdým drevom. Rastie od nížin až po podhorské oblasti, kde môže vytvárať dubové lesy – dúbravy. Dub v každom ohľade poskytuje naše najlepšie úžitkové drevo. Momentálne zastúpenie duba letného spolu s dubom zimným v lesoch Slovenska je 10,7 %

Opis a vlastnosti

Drevo je kruhovito-pórovité, s úzkou, žltkasto bielou beľou a väčšinou žltkasto až červenkasto hnedým jadrom. Patrí k stredne ťažkým a tvrdým drevinám. Je to pevné, pružné a trvanlivé drevo. Drevo môžeme dobre opracovávať i povrchovo upravovať, ťažko sa však impregnuje. Drevo duba z hľadiska trvanlivosti na vzduchu možno zaradiť medzi veľmi trvanlivé dreviny.

Použitie

Dubové drevo je rovnako ako drevo bukové významná surovina pre mechanické spracovanie. Dubové rezivo a prírezy sa spracovávajú pre potreby nábytkárskeho priemyslu, hlavne pre výrobu sedacieho, stolového nábytku. Lepené dubové drevo je veľkoplošný materiál určený pre potreby výroby skriňového nábytku, drahých interiérových výrobkov (napr. schodísk, zábradlí a iných stavebno - stolárskych výrobkov, okien a dverí).

Galéria dubových schodov