Materiály

Jaseň

Výskyt a charakteristika

Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior je listnatý strom s výškou 30m a max. hrúbkou do 1,5 m. Okrem lesných porastov často rastie na ich okrajoch, v alejách a obytných štvrtiach ako okrasná drevina. Je indikátorom najkvalitnejších pôdnych stanovíšť. Rastie od nížin po horské polohy.

Opis a vlastnosti

Drevo jaseňa je pevné a tvrdé. Patrí medzi najpružnejšie a najhúževnatejšie dreviny. Dobre sa opracováva aj povrchovo upravuje. Drevo je jadrové, so svetlohnedým až hnedým jadrom. Široká beľ (nad 5 cm) žltkastej až ružovkastej farby postupne prechádza do jadra. Drevo jaseňa z hľadiska trvanlivosti na vzduchu možno zaradiť medzi stredne trvanlivé dreviny.

Použitie

Jaseňové drevo patrí k priemyselne významným drevinám. Najkvalitnejšie sortimenty sa využívajú na výrobu krájaných dýh pre dyhovanie veľkoplošných materiálov. Z jaseňového dreva sa vyrába nábytok, lepené drevo nachádzame v interiérových výrobkoch (schodiská, zábradlia, obklady podláh). Dobré mechanické vlastnosti ho predurčujú pre výrobu športových potrieb, ale tiež na výrobu násad ručných nástrojov, konštrukčné prvky,hudobné nástroje, ale tiež pre unikátne výrobky z vrstveného dreva. V minulosti sa často využívalo na výrobu častí poľnohospodárskych nástrojov a v kolárstve.

Galéria jaseňových schodov