Vzory

Zábradlia

Zábradlia

Zábradlie je nielen bezpečnostným prvkom schodiska, ale aj dotvára štýl schodiska. Pri každej konštrukcii zábradlia myslíme v prvom rade na bezpečnosť, tuhosť a pevnosť zábradlia. Samozrejme, že zábradlie musí byť v súlade s konštrukciou schodiska a musí elegantne dotvárať celkový dojem zo schodiska v každom pohľade. Preto pri projektovaní schodiska navrhujeme zábradlie s prihliadnutím na všetky detaily. Hlavne prechody na nástupe, medzi zábradlím na schodisku a zábradlím na galérii.

Vhodnou voľbou zábradlia možete schodisko zladiť s Vašim interiérom a začlenit tak schodisko ako harmonizujúci prvok vo Vašom dome. Zábradlie je z bočného pohľadu najväčšou plochou, a preto može spraviť schodisko vzdušnejším, alebo naopak, zvýrazniť jeho dominanciu. Použitím pozdĺžnych prvkov v zábradlí, dosiahnete to, že schodisko bude pôsobiť opticky ľahšie. Ak sa rozhodnete pre zvislú výplň zábradlia, budete zábradlie vnímať ako plnšie, viac zaplňujúce priestor schodiska. Vhodnou voľbou je aj kombinácia metreiálov či farieb, ktoré možu ešte viac zvýrazniť krásu schodiska

Drevené tyčky

Galéria schodísk

Kombinované tyčky

Galéria schodísk

Celonerezové

Galéria schodísk

Nerez / Drevo

Galéria schodísk

Nerez / Sklo

Galéria schodísk

Drevo / Sklo

Galéria schodísk

Celosklenené

Galéria schodísk

Iné zábradlia

Galéria schodísk